Het Vlaams regeerakkoord: aankondigingen in verband met erfbelasting.

De Vlaamse regering kondigt enkele opvallende maatregelen inzake erfbelasting aan: de vriendenerfenis, de afschaffing van het duo-legaat en de verlenging van de risicoperiode voor niet-geregistreerde schenkingen naar vier jaar. Lees er alles over in ons nieuwste blogbericht!

Het Vlaams regeerakkoord: aankondigingen in verband met erfbelasting.


Onze nieuwe Vlaamse regering heeft in haar regeerakkoord enkele maatregelen met betrekking tot de erfbelasting aangekondigd. Op het eerste zicht zijn deze niet wereldschokkend, maar toch wel opvallend.

Let wel, het zijn slechts aankondigingen van de nieuwe beleidsploeg. En hoewel we kunnen verwachten dat deze maatregelen in de komende maanden of jaren ingevoerd zullen worden, is het niet ondenkbaar dat sommige aankondigingen in het regeerakkoord het uiteindelijk niet zullen halen of ingevoerd zullen worden in een getransformeerde versie.

Wat staat uiteindelijk niet in het regeerakkoord (enigszins verwacht): de vrijstelling in de erfbelasting tussen partners. Meerdere ballonnetjes werden hierover opgelaten door politici de afgelopen maanden, maar de budgettaire impact hiervan zou dermate groot zijn, dat de erfbelasting ergens anders verhoogd zou moeten worden. Kortom, niet haalbaar.

Wat staat er wel in het regeerakkoord over de erfbelasting?

1. De risicoperiode voor niet-geregistreerde schenkingen verlengen van 3 jaar naar 4 jaar.

Indien de schenker komt te overlijden binnen de drie jaar vanaf de niet-geregistreerde schenking (bankgift, schenking voor Nederlandse notaris, ...), zijn de begiftigden erfbelasting verschuldigd op de geschonken goederen. Deze periode wil de Vlaamse regering verlengen naar 4 jaar.

De achterliggende bedoeling is om schenkers en begiftigden ertoe aan te zetten meer te kiezen voor de registratie van de schenking. In de praktijk zal deze verlenging met één jaar o.i. geen al te grote impact hebben op deze keuze.

2. De Vlaamse regering wil sleutelen aan het duo-legaat

Dit is een erg vage passage in het regeerakkoord. De Vlaamse regering wil het altruïstisch karakter van het duo-legaat herstellen en versterken met een tariefverlaging voor de goede doelen.

Een duo-legaat is een testamentaire techniek waarbij twee begunstigingen in een testament worden geschreven: een eerste voor een goed doel, een tweede voor de dierbaren, maar met de last voor het goede doel om alle erfbelasting op zich te nemen. In de juiste verhouding levert een duo-legaat een besparing op voor beide partijen. Het goede doel houdt na betaling van alle belasting een netto-erfdeel over én de dierbaren krijgen méér dan zonder duo-legaat. Dit mede door het gunsttarief van 8,5% erfbelasting dat het goede doel verschuldigd is op haar erfdeel.

Mogelijks zal dus het tarief in de erfbelasting voor het goede doel zakken, maar hier zullen de dierbaren van profiteren, die door de tariefverlaging een groter erfdeel kunnen krijgen. Louter hiermee zou men het altruïstisch karakter van het duo-legaat dus niet versterken. Een andere mogelijkheid is dat het minimaal netto-erfdeel van het goede doel in een duo-legaat verankerd zou worden.

Update: de gepubliceerde begrotingstabellen (7-10-2019) maken duidelijk dat het duo-legaat onder de huidige versie zou afgeschaft worden. De gunsttarieven voor goede doelen zouden wel behouden blijven en zelfs verlagen.

De vraag is natuurlijk of de vele legaten die nu geschreven worden ten voordele van goede doelen, nog steeds zullen geschreven worden als de testator dit niet kan combineren met een begunstiging van de dierbaren.

Indien de regering dit op deze wijze zou doorzetten, een echte afschaffing van het duo-legaat, dan verwachten we veel kritiek vanuit de sector die een grote inkomstenbron zal verliezen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

3. De vriendenerfenis

In de Vlaamse erfbelasting zijn er kort door de bocht twee mogelijkheden: ofwel geniet u de tarieven in rechte lijn en tussen partners (3% - 9% - 27%), ofwel zult u enorm veel erfbelasting betalen (25% - 30/45% - 55%). Voor een gedetailleerde bespreking van de erfbelasting, zie ons eerder blogbericht: https://www.advies-nalatenschap.be/blog/vlaamse-successierechten-voor-u-gekaderd/?lid=271

De nieuwe regeling van de vriendenerfenis wil het mogelijk maken dat een verwante of niet-verwante best friend een deel van de erfenis kan krijgen aan de tarieven in rechte lijn, ook al valt hij niet onder deze categorie. In het regeerakkoord wordt niet verduidelijkt welk gedeelte van de erfenis aan de tarieven in rechte lijn naar de BFF kan gaan, maar het zou om 12.500 euro gaan (dus aan 3%).

Hoe de vriendenerfenis concreet zal ingevoerd worden is nog onduidelijk. Dient men de best friend bij testament aan te duiden (als hij of zij niet-verwant is dat sowieso noodzakelijk)? Of zal een nieuwe onderste tariefschijf ingevoerd worden? De toekomst zal het uitwijzen.


We herhalen dat deze aangekondigde maatregelen slechts voornemens betreffen. De maatregelen zullen pas in werking treden nadat ze bij decreet ingevoerd worden.